Algemene voorwaarden

Inschrijving-,  en betalingsvoorwaarden cursussen

 1. Aanmelding voor deelname cursussen geschiedt via het inschrijfformulier op de website.
 2. Deelname aan de cursussen kan alleen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het inschrijfformulier dient ondertekent te worden door de ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Cursusgeld dient contant bij aanvang van de betreffende cursus te worden voldaan en dient het inentingsboekje van de ingeschreven hond overlegt te worden.
 4. Mochten er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus dan kan Hondenschool BAG beslissen dat een cursus geen doorgang zal vinden.
 5. Data-, cursusplaats zijn onder voorbehoud en kunnen door Hondenschool BAG worden gewijzigd wanneer omstandigheden ons daartoe noodzaken.
 6. Hondenschool BAG heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te weigeren.

Annulering

 1. Annulering door de cursist kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.
 2. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden tot restitutie.

Annulering gedragstherapie en privéles

 1. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd.
 2. Indien niet 24 uur van tevoren geannuleerd, worden niet nagekomen afspraken in rekening gebracht.

Algemeen

 1. Hondenschool BAG is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens en na afloop van de lessen. Deelname aan de cursussen geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.
 2. Hondenschool BAG staat garant voor een klant-, en hondvriendelijke manier van lesgeven.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden en huisregels van Hondenschool BAG te kennen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden, huisregels en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.
gallery/verjaardagstaart